Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Om bokning

Medåkers Bygdegård kan bokas för arrangemang och aktiviteter. Bokning medges under förutsättning att hyresgästen som ska vara minst 20 år fyllda, accepterar det ansvar som åligger vid hyrestillfället samt gällande villkor.

Detta sker genom att ansvarig hyresgäst tar del av gällande villkor samt att hyresavtal skrivs under och skickas tillbaka i god tid innan hyrestillfället.

Påskrivet avtal skickas till:

Medåkers Bygdegårdsförening
c/o Jan Lindström
Dal Dalhem 235
732 96 Arboga

Bygdegården kan hyras:

– i sin helhet
– enbart nedre våningen, inklusive kök
– dygn: kl 14:00 – kl 10:00 (nästkommande dag)
– helg: fre. kl 14:00 – sön. kl 10:00
– bygdegården är inte tillgänglig följande datum: 20/4, 6/6, 30/11
– annan tid: efter överenskommelse

Kostnaden för hyrestillfället debiteras hyresgästen enligt gällande prislista. Debitering sker i efterhand via faktura ställd till hyrestagaren.

I samband med uthyrning av Medåkers Bygdegård förbehåller sig Medåkers Bygdegårdsförening rätten att:

– ta ut en depositionsavgift om 3 000 kr (återfås efter hyrestillfället och att det kan konstateras att hyresgästen skött sina åtaganden väl). Depositionsavgiften skall vara betald 10 dagar före hyrestillfället.
– genomföra en identitetskontroll
– begära, och ta referenser för att godkänna hyresgäst
– på kort varsel avsluta ett avtal/hyrestillfälle om där framkommer, eller finns särskild anledning till detta
– avbryta arrangemang och stänga Bygdegården om inte villkor följs
– fakturera hyresgäst för eventuella skador och inventarieförluster som uppkommit under hyrestiden
– informera Polis om arrangemang i Bygdegården. Vid behov kan/kommer Polis att tillkallas

Vi hoppas att ditt arrangemang blir lyckat

/Medåkers Bygdegårdsförening